Báo giá

 

Sản phẩm

Đơn giá

Chiết khấu

Giá

 • 1

  BÓNG LED GÀI
  Dùng cho đèn chùm

  Mã: BLEG1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  70,000

  0%

  70,000

 • 2

  BÓNG LED ĐUÔI LỚN

  Mã: BLEG2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  0%

  90,000

 • 3

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Dend trần.

  Mã: DTT019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 4

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR
  Đường kính 30cm

  Mã: DTT020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  440,000

  0%

  440,000

 • 5

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn trần. Size: L1200 x D500 x H1800mm

  Mã: DTT021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,440,000

  0%

  1,440,000

 • 6

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR

  Mã: DTT022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 7

  ĐÈN KỆ TỦ 3 BÓNG
  Đèn led cho tủ trang trí. Size: D44 x H12mm

  Mã: DTT024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 8

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led tủ trang trí. Size: D44 x 12mm

  Mã: DTT025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  960,000

  0%

  960,000

 • 9

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led cho tủ trang trí đổi màu cầu vòng

  Mã: DTT026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  0%

  2,000,000

 • 10

  ĐÈN THẢ BOT MINI
  Đen

  Mã: MD1-220D
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,340,000

  0%

  2,340,000

 • 11

  ĐÈN THẢ BOT MINI
  Trắng

  Mã: MD21162-1-220T
  Số lượng hiện có: 7

  2,340,000

  0%

  2,340,000

 • 12

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500D
  Đen

  Mã: MD21162-1-500D
  Số lượng hiện có: 9

  3,537,000

  0%

  3,537,000

 • 13

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500T
  Trắng

  Mã: MD21162-1-500T
  Số lượng hiện có: 5

  3,537,000

  0%

  3,537,000

 • 14

  ĐÈN THẢ BOT ROSE GOLD MD1-400

  Mã: MD21345-1-400
  Số lượng hiện có: 9

  3,374,000

  0%

  3,374,000

 • 15

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12D
  Đen

  Mã: MD21350-12D
  Số lượng hiện có: 1

  5,822,000

  0%

  5,822,000

 • 16

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12T
  Trắng

  Mã: MD21350-12T
  Số lượng hiện có: 1

  5,822,000

  0%

  5,822,000

 • 17

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350D
  Đen

  Mã: MD21409-3B-350D
  Số lượng hiện có: 6

  2,394,000

  0%

  2,394,000

 • 18

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350T
  Trắng

  Mã: MD21409-3B-350T
  Số lượng hiện có: 7

  2,394,000

  0%

  2,394,000

 • 19

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380D
  Đen

  Mã: MD21467-3-380D
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,884,000

  0%

  2,884,000

 • 20

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380X
  Xanh

  Mã: MD21467-3-380X
  Số lượng hiện có: 9

  2,884,000

  0%

  2,884,000

 • 21

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480D
  Đen

  Mã: MD21467-3-480D
  Số lượng hiện có: 6

  3,809,000

  0%

  3,809,000

 • 22

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480X
  Xanh

  Mã: MD21467-3-480X
  Số lượng hiện có: 6

  3,809,000

  0%

  3,809,000

 • 23

  ĐÈN ĐỨNG BOT MUSHROOM ML1-380

  Mã: ML21110-1-380
  Số lượng hiện có: 19

  4,353,000

  0%

  4,353,000

 • 24

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350D
  Đen

  Mã: ML21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 9

  4,516,000

  0%

  4,516,000

 • 25

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350T
  Trắng

  Mã: ML21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 9

  4,516,000

  0%

  4,516,000

 • 26

  ĐÈN BOT GLASS MT1-200

  Mã: MT20220-1-200
  Số lượng hiện có: 7

  2,286,000

  0%

  2,286,000

 • 27

  ĐÈN BÀN BOT YELLOW MT1S-310

  Mã: MT21110-1S-310
  Số lượng hiện có: 18

  2,613,000

  0%

  2,613,000

 • 28

  ĐÈN BÀN BOT ORANGE MT3S-390

  Mã: MT21110-3S-390
  Số lượng hiện có: 18

  2,613,000

  0%

  2,613,000

 • 29

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350D
  Đen

  Mã: MT21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 9

  2,993,000

  0%

  2,993,000

 • 30

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350T
  Trắng

  Mã: MT21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 7

  2,993,000

  0%

  2,993,000

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.